قربانیان پنهان

امینت، حقی است که به خصوص در شهرهای بزرگی چون تهران بیش از همه نادیده گرفته می شود، امنیت، حسی است که در زندگی روزمره با آن دست و پنجه نرم می کنیم، به خصوص من و شما که خانم هستیم چون در کنار ناامنی های فراوانی که در این متروپل با آن مواجه هستیم باید از زن بودن خود هم ترس داشته باشیم، همان طور که معضل  ناامنی زنان و ناموس مردم! همیشه مطرح بوده است و البته تا فاجعه یا اتفاق خاصی رخ ندهد، کسی از آن خبردار نخواهد شد و البته که این آگاهی هم تا به حال، چندان سودی برایمان نداشته است اما صحبت من در مورد حس آشنای امنیت است، احساسی که به یک زن اجازه میدهد بدون استرس و فشار عصبی پا به مکان های عمومی در جامعه ی خود بگذارد، اما این احساس آشنا که بارها و بارها با نگاه ها و آزارهای مردان، نادیده گرفته می شود، شرایطی است که در مکان های عمومی، به خصوص نمونه بارز آن در اتوبوس ها، باعث حس همبستگی و نزدیکی خانم ها به هم می شود چون موجب  می شود آنها در برابر آزاری مشترک موضع بگیرند ولی کسی برای این آزار که می تواند استرس های بسیاری را ایجاد کند، ارزشی قائل نیست و آن را به راحتی ندیده می گیرند، آری به نظر من همه ما در این شهرهای بزرگ و بی در و پیکری که به قول دورکیم، دین  اولیه خود را از دست داده اند، قربانی هستیم اما قربانی خشونتی که در روح زن باید به سراغ آن رفت و کسی برای آن به دادگاه  یا نیروی انتظامی مراجعه نمی کند.

 

لینک
دوشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٦ - کیانا خسروی زاد

       

تهران، شهر تبلیغات

شهروندان گرامی، تهران ما هم به جمع متروپل های پیشرفته پیوسته است، البته خبر تازه ای نیست اما هر دم از این باغ  بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد. وقتی از خیابان هفت تیر رد می شوی، با نمونه ای از مکان های مناسب برای تبلیغات مواجه می شوی، تبلیغاتی که هر چیزی را جز کیفیت کالا مدنظر دارند، از عکس هنرپیشگان گرفته تا جملات قصار و .... اما چیزی که آزاردهنده است، نوع تبلیغات جدید است که با نمایش آرامش داشتن انسان مدرن در کنار تکنولوژی و ابزار جدید و الکترونیک، قصد تبلیغ کالای خود را دارد. البته نمونه ی واضح این نوع از تبلیغات را می توان در تلویزیون فراوان یافت مثل تبلیغی که در آن دختر بچه ای می گوید: عجب روزی، من و مامان و امرسان.

این نوع بیان، به نظرم می رسد که نیاز به نشانه شناسی و بررسی  تأثیر بر مخاطب دارد و البته نظارت بیشتر که من به عنوان یک شهروند مسئول فقط  می توانم هشدار دهم.

 

 

لینک
دوشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٦ - کیانا خسروی زاد