قربانیان خاموش

امروز درکنار فضای مبهم سیاسی حاکم شاهد هوای خاکستری و پرگردوغبار اکثر شهرهای ایران نیز هستیم که بنابر ادعای برخی از کارشناسان هواشناسی و محیط زیست این وضعیت هوا نتیجه فعالیت های اخیر در تخریب تالاب ها و عدم توجه به آب های سطحی و زیرزمینی است و همچنین تخریب اکوسیستم و محیط زیست بر اثر جاده سازی های اخیر که البته این اقدامات غیراصولی هوای آلوده را تشدید کرده است .

تمامی این شرایط را باید به سکوت مرگبار سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد که به جای برخورد با سازمان هایی که موجب تخریب محیط طبیعی می شوند از آنها تشکر هم می کند از جمله شرکت های نفتی در برخی از شهرهای کشور که موجب آلودگی رودخانه ای در همان مناطق نیز شده است که البته بر اساس اخبار رسمی به دلیل پوسیدگی لوله ها می باشد.

البته نمی توان اخبار تخریب محیط زیست را در این چند خط خلاصه کرد اما این روزها شاهد مرگ محیط طبیعی درکنار آثار باستانی هم هستیم.

/ 0 نظر / 242 بازدید