استقلالم ارزوست ...

كشور مستقل كشوري است از درون قوي، درحاليكه سرمايه هاي ايران ما توسط اختلاسگران به خارج از كشور برده ميشه و خزانه هاي اونها رو پر مي كنه، ماهيگيرانِ جنوب بيكار شدند و مدعي هستند چيني ها اجازه برداشت و فروش محصولات رو به دست گرفتن و ... مخ هاي ايراني سال هاست به خارج مجبور به فرار ميشن و يا در داخل گرفتار هستن. ارزش هاي ايراني ما در سايه ارزش هاي گنگ و من دراورديِ گم شدن. خاك و آبِ به هم ريخته، فرهنگِ ايراني رو به كاهش و عدم اعتبار در دنيا، اينها خواسته هاي غرب هست. إصلاح طلبان دروغگو روشنفكرانِ حقيقي رو رو اوردن تا شناخته شده و يكي يكي كنار گذاشته بشن.

سرمايه دارانِ كارآفرينِ داخلي و كارخانه ها و شركت هاي سابقه دار روز به روز درحال ورشكستگي هستند و نو كيسه ها روز به روز با ورود كالاهاي خارجي درحال جمع اوري پول هاي كلان و اينها همه آن چيزي است كه اگر دشمني هم باشد به دنبال اش بود. داغدارِ وطنم داغدارِ كودكان پابرهنه و مادرانِ عزادار و دستان پينه بسته پدران...

سالهاست براي استقلال خوشحاليم، كدام استقلال كه كشور را از بين برد و كدام آزادي؟


/ 0 نظر / 310 بازدید