توریست های ایرانی بناهای تاریخی ایران تا به حال این قدر حواسم را جلب نکرده بود دیدن بناهای تاریخی که هویت خاموش ما ایرانیان در ناخودآگاهمان است مثل توریست های خارجی برایشان جالب وجدید بود فکر کردم که این همان دلیل رها شدگی است آری جدایی از هویت تاریخی ما است که افکار را در هوا پراکنده می کند و تمدن ایران سالهاست که در رکودی سرد به سر میبرد به نظر می رسد یکی از نشانه های این دوری و پرت شدگی ایرانیان امروز و دیروز همه به دلیل دوری از حقیقتی است که سالها پیش توسط پدرانمان کشف شده بود نمی دانم چرا باید وارث اندیشه های هویتی خودمان نباشیم . همه چیز به تاریخ می پیوندد ولی این دانش است که نباید به تاریخ بپیوندد چون آن وقت است که فقط قابل دیدن می شود و نه زندگی کردن باید بتوان با دانش گذشته زندگی کرد و آن وقت است که دانش زاییده می شود و انسان ایرانی به خود فراموش شده اش می رسد .

وقتی در فضای مسجد امام اصفهان قدم می زنی  قدمای فیلسوفت را درک می کنی و خدا را شهود می کنی و فقط به تجربه های گذشتگان غبطه می خوری ولی کاش می توانستی بر شهود انها بیا فزایی . تا زمانی که ایرانیان هم با بناهای تاریخی خودشان مثل توریست برخورد کنند همیشه در زندگی سردرگم خواهند ماند.

/ 0 نظر / 231 بازدید