تهران، شهر تبلیغات

شهروندان گرامی، تهران ما هم به جمع متروپل های پیشرفته پیوسته است، البته خبر تازه ای نیست اما هر دم از این باغ  بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد. وقتی از خیابان هفت تیر رد می شوی، با نمونه ای از مکان های مناسب برای تبلیغات مواجه می شوی، تبلیغاتی که هر چیزی را جز کیفیت کالا مدنظر دارند، از عکس هنرپیشگان گرفته تا جملات قصار و .... اما چیزی که آزاردهنده است، نوع تبلیغات جدید است که با نمایش آرامش داشتن انسان مدرن در کنار تکنولوژی و ابزار جدید و الکترونیک، قصد تبلیغ کالای خود را دارد. البته نمونه ی واضح این نوع از تبلیغات را می توان در تلویزیون فراوان یافت مثل تبلیغی که در آن دختر بچه ای می گوید: عجب روزی، من و مامان و امرسان.

این نوع بیان، به نظرم می رسد که نیاز به نشانه شناسی و بررسی  تأثیر بر مخاطب دارد و البته نظارت بیشتر که من به عنوان یک شهروند مسئول فقط  می توانم هشدار دهم.

 

 

/ 0 نظر / 229 بازدید