دفاع از خود در خاك كشور سوم

مدتي است طولاني برايم اين سوْال پيش آمده كه اين چه دفاعي است كه قبل از شروع جنگ به خاك كشورهاي ديگر مي رويم و به اسم عقب نشاندن دشمن دست به خون مردم بيگناه آلوده مي كنيم. فاجعه است فاجعه. كشور سومي براي طعمه هر از چند گاهي يافت مي شود و بعد همه به فرض دشمن خيالي هر كه به نحو خود به خاك كشور سوم تجاوز مي كنند.

دست و سر از زير اوار در مي أيد، سر مي برند، صداي فرياد و زجه مي شنوي، شلاق مي زنند، محاصره مي كنند و مردم بيگناه سوء تغذيه دارند، واااي چه بر سر اين تاريخ أمده و چه دردناك سكوت مي كنيم و نظاره گر كشتار ملتي هستيم كه نمي شناسيم و انها قرباني مي شوند تا ما زنده بمانيم.

#قوطه_شرقي

#عفرين

همه قدرتمندان از غرب و شرق در اين اشفته بازار سهيم اند، و ايران و تركيه و عربستان هم به اين سفره خونين أضافه شدند، نه!! من دفاع نمي كنم تا زماني كه دشمني وارد خاك وطنم نشود، پس پشت آن سياستي هم نيستم كه حمله نشده، حمله مي كند و ديگران را قرباني خود مي كند، خدايا دستان مرا از اين جنايات پاك كن.

/ 0 نظر / 28 بازدید